Односи Турске и Европске уније: главне динамике и изазови

Золтан ЕгерешиORCID logo

Рад овјављен 17. августа 2022.

АПСТРАКТ: Ова студија има за циљ да размотри односе између Турске Републике и Европске уније (ЕУ), подвлачећи динамику турских напора ка приступању. Она аргументује да, иако су ране 2000-е године водиле видљивој правној трансформацији и европеизацији подржаној консензусом скоро свих партија, која је Турској донела корист, након 2006. почетни ентузијазам је ишчезао, а преговори о чланству су након 2016. заустављени из неколико разлога. Текст намерава да открије главне узроке промене и да опише како су се погоршали турски односи са ЕУ и неким државама чланицама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Турска, Европска унија, политика проширења, европеизација.