Mаршалов план за Украјину: критички осврт

Дејан Драгутиновић ORCID logo

Рад објављен 9. децембра 2022.

АПСТРАКТ: Украјина се налази у привредној и друштвеној кризи, коју је ескалација сукоба са Русијом додатно продубила. Рад анализира предлог помоћи који представља својеврсан Маршалов план за Украјину посматран кроз призму изворног Маршаловог плана и његовог утицаја на послератни привредни опоравак западне Европе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Украјина, Маршалов план, економски опоравак, привредни развој