Vol. II (2023), no. 1

Импресум / Impressum Чланци / Articles Јелена Тодоровић Лазић: Европеизација јавних политика у ЕУ на примеру политике заштите животне срединеJelena Todorović Lazić: Europeanization of public policies in the EU: The example of environmental protection policyстр. / pp. 3–33 PDF Рајко

Више / More

Vol. I (2022), no. 2-3

Импресум / Impressum Чланци / Articles Небојша Вуковић: Прилог критичкој анализи руске војне стратегије у рату у УкрајиниNebojša Vuković: A Contribution to the Critical Analysis of the Russian Military Strategy in the War in Ukraineстр. / pp. 3–50 PDF Дејан

Више / More