Vol. II (2023), no. 2

Импресум / Impressum Чланци / Articles Душко Лопандић: Oдноси Србије и Европске уније: Између придруживања и незавршене интеграцијеDuško Lopandić: Relations of Serbia and the European Union: Between accession and unfinished integrationстр. / pp. 3–28 PDF Горан Николић: „Дерискинг“ Запада и

Више / More

Vol. II (2023), no. 1

Импресум / Impressum Чланци / Articles Јелена Тодоровић Лазић: Европеизација јавних политика у ЕУ на примеру политике заштите животне срединеJelena Todorović Lazić: Europeanization of public policies in the EU: The example of environmental protection policyстр. / pp. 3–33 PDF Рајко

Више / More