(Не)Известан клин: да ли је селективна акомодација Русије још увек могућа након Украјине

Михајло Копања Рад прихваћен 15. марта 2024. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.3.2 АПСТРАКТ: Постоји сагласност да ће глобални односи у годинама које долазе бити обликовани ривалство Америке и Кине. Иако су Сједињене Државе, појединачно, још увек најмоћнија сила, изгледност дубљег кинеско-руског партнерства прети да

Више / More

Пријем, повлачење и суспензија чланства у Европској унији

Слободан Зечевић Рад објављен 1. децембра 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.3.1 АПСТРАКТ: Учешће држава у Европској унији је временом еволуирало. Ношени федералним еланом, бројни теоретичари сматрали су да је чланство у eвропским заједницама коначно. Сецесионизма неће бити јер институционални систем заједница и Уније

Више / More

Vol. II (2023), no. 3

Импресум / Impressum Чланци / Articles Слободан Зечевић: Пријем, повлачење и суспензија чланства у Европској унијиSlobodan Zečević: Accession, Withdrawal and Suspension of Membership in the European Unionстр. / pp. 3–34 PDF Михајло Копања: (Не)Известан клин: да ли је селективна акомодација

Више / More

Компетитивни ауторитаризaм од Хладног рата до савременог доба

Ирина Милутиновић Рад објављен 15. октобра 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.3 АПСТРАКТ: Предмет ове студије су генеза и развој компетитивног ауторитарног политичког система као специфичног феномена, који је у савремено доба постао најпроминентнији облик политичког режима у глобалним оквирима. Како би се разумела

Више / More