Одрживи развој – где је Србија у испуњавању циљева из Агенде 2030?

Владимир Ристановић Рад овјављен 17. августа 2022. АПСТРАКТ: Савремени глобални трендови подразумевају формулисање међународне политике засноване на одрживом развоју. Данас је доминантан холистички приступ развоју, према којем је приоритет стварање кохерентне националне развојне политике засноване на Агенди 2030. Уједињених нација,

Више / More