(Не)Известан клин: да ли је селективна акомодација Русије још увек могућа након Украјине

Михајло Копања Рад прихваћен 15. марта 2024. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.3.2 АПСТРАКТ: Постоји сагласност да ће глобални односи у годинама које долазе бити обликовани ривалство Америке и Кине. Иако су Сједињене Државе, појединачно, још увек најмоћнија сила, изгледност дубљег кинеско-руског партнерства прети да

Више / More

Пријем, повлачење и суспензија чланства у Европској унији

Слободан Зечевић Рад објављен 1. децембра 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.3.1 АПСТРАКТ: Учешће држава у Европској унији је временом еволуирало. Ношени федералним еланом, бројни теоретичари сматрали су да је чланство у eвропским заједницама коначно. Сецесионизма неће бити јер институционални систем заједница и Уније

Више / More

Компетитивни ауторитаризaм од Хладног рата до савременог доба

Ирина Милутиновић Рад објављен 15. октобра 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.3 АПСТРАКТ: Предмет ове студије су генеза и развој компетитивног ауторитарног политичког система као специфичног феномена, који је у савремено доба постао најпроминентнији облик политичког режима у глобалним оквирима. Како би се разумела

Више / More

„Дерискинг“ Запада и Кине: Потенцијални проблеми за Европску унију

Горан Николић Рад објављен 29. септембра 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.2 АПСТРАКТ: Рад даје преглед најактуелнијих трендова у односу Запада и Кине у равни политичке економије. Под Западом овде, пре свега, подразумевамо САД и Европску унију, као два актера значајне економске моћи, који

Више / More

Oдноси Србије и Европске уније: Између придруживања и незавршене интеграције

Душко Лопандић Рад објављен 8. септембра 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.1 АПСТРАКТ: Рад је посвећен приказу и анализи односа Србије и Европске уније током последњих деценија. Циљ рада је да оцени у којој мери је реализован процес придруживања ЕУ и какве су перспективе

Више / More