Позиви и најаве

ПОЗИВ АУТОРИМА ЗА РЕДОВНЕ БРОЈЕВЕ 2023.


Бројеви часописа за 2023. годину (Vol. II) ће бити посевећени редовним тематским областима. Рокови за подношење радова ради евентуалног објављивања у првом наредном броју су:

  • 1. април за 1. број
  • 1. август за 2. број
  • 1. децембар за 3. број

Сви прилози ће проћи двоструку анонимну рецензију пре него што буду прихваћени за објављивање. Процес објављивања је бесплатан за ауторе.
Прилоге треба слати на адресу sres@ies.rs

——

ПОЗИВ АУТОРИМА ЗА ЈЕСЕЊИ ДВОБРОЈ 2022.


Други и трећи број часописа Српска ревија за европске студије (СРЕС) за 2022. годину биће публиковани у форми двоброја.


Посебан тематски блок овог двоброја биће посвећен актуелном рату у Украјини, који траје од руског напада на ову земљу у фебруару 2022. године. Стога позивамо на дисциплинарна и интердисциплинарна емпиријска и теоријска истраживања која разматрају различите аспекте ове европске безбедносне кризе, посебно подстичући радове на следеће


ТЕМЕ:
– међународноправни аспекти напада Русије на Украјину;
– геополитички контекст рата у Украјини;
– изазови економске и енергетске сигурности услед ратног сукоба на истоку Европе;
– могуће политичке последице у контексту политике проширења ЕУ;
– изазови за Заједничку спољну и безбедносну политику ЕУ;
– информациони аспекти рата.

Поред овог тематског блока, поздрављамо поднеске из различитих перспектива, од политичких наука, права, социологије, до јавне управе, политичке економије и студија културе, који истражују неке од наших стандардних тематских области:
– европске интеграције у време кризе;
– наративи европских интеграција;
– демократски легитимитет интеграцијских процеса;
– актуелни проблеми у вези са основним правима, владавином права и демократијом у ЕУ;
– улога ЕУ као глобалног актера;
– историјски и актуелни процеси транзиције у Централној, Источној и Југоисточној Европи;
– преговарачки процес за чланство у ЕУ са фокусом на искуство Републике Србије;
– политички и правни систем ЕУ;
– јавне политике ЕУ;
– дигитална трансформација у ЕУ;
– утицај нових и традиционалних медија на обликовање политичког чланства;
– питања регионалног развоја и културних идентитета.

Сви прилози ће проћи двоструку анонимну рецензију пре него што буду прихваћени за објављивање. Процес објављивања је бесплатан за ауторе.


За више информација о овом двоброју можете се обратити

  • др Милану Игрутиновићу (milan.igrutinovic@ies.rs) или
  • др Ирини Милутиновић (irina.milutinovic@ies.rs).

Рок за предају радова је 15. новембар 2022. године.
Прилоге треба слати на адресу sres@ies.rs