Vol. II (2023), no. 3

Цео број / Full Issue

Импресум / Impressum

Чланци / Articles

Слободан Зечевић: Пријем, повлачење и суспензија чланства у Европској унији
Slobodan Zečević: Accession, Withdrawal and Suspension of Membership in the European Union
стр. / pp. 3–34 PDF

Михајло Копања: (Не)Известан клин: да ли је селективна акомодација Русије још увек могућа након Украјине
Mihajlo Kopanja: The (Un)Likely Wedge: Is Selectively Accommodating Russia Still Possible Following Ukraine
стр. / pp. 35–61 PDF

Хајнц Гертнер: Ангажована војна неутралност Аустрије и Србије у условима рата у Украјини – одржива неутралност или не?
Heinz Gärtner: Engaged Military Neutrality od Austria and Serbia in the Terms of the War in Ukraine – Sustainable Neutrality or Not?
стр. / pp. 62–76 PDF

Прикази / Book Reviews

Петар С. Ћурчић: Европа у немиру: друштвени сукоби и политички преокрети у европској прошлости и садашњости
Petar S. Ćurčić: Europe in Discord: Social Conflict and Political Upheaval in Europe’s Past and Present
стр. / pp. 77–88 PDF