Ангажована војна неутралност Аустрије и Србије у условима рата у Украјини – одржива неутралност или не?

Хајнц Гертнер
Одељење за политичке науке
Универзитет у Бечу

Рад прихваћен 19. јануара 2024.

https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.3.3