Vol. I (2022), no. 1

РЕЧ УРЕДНИКА

Српска ревија за европске студије (СРЕС) је интердисциплинарни, рецензирани часопис Института за европске студије (ИЕС) у Београду.

Основни циљ СРЕС-a је објављивање научних радова из области европских студија, одражавајући дугорочну истраживачку оријентацију ИЕС-а. Такође, СРЕС има за циљ да промовише дебату и обезбеди форум за емпиријску и теоријску анализу европских интеграција.

СРЕС покрива широк спектар тема које доприносе дубљем разумевању процеса европских интеграција. Поздрављамо поднеске из различитих дисциплинарних или мултидисциплинарних перспектива, од политичких наука, права, социологије, до јавне управе, политичке економије, медијских студија и студија културе. Часопис излази три пута годишње на српском и енглеском језику. Отворен је за квалитетне прилоге аутора из земље и иностранства, у категоријама: оригинални и прегледни научни рад, приказ књиге, осврт, саопштење и коментар од интереса за науку.

Сви прилози подлежу двострукој анонимној рецензији пре него што буду прихваћени за објављивање.

Српска ревија за европске студије се бави различитим аспектима европских интеграција. Позивамо на нова емпиријска и теоријска истраживања која разматрају демократски легитимитет интеграцијских процеса; динамичну природу Европске уније; еволуцију, функционисање и утицаје институција и политика ЕУ; улогу ЕУ као глобалног актера, преговарачни процес за чланство у ЕУ са фокусом на искуство Републике Србије, и друге теме.

Посебно су добродошли радови у некој од следећих тематских области:
– европске интеграције у време кризе;
– актуелне промене у процесима европских интеграција;
– битни аспекти организовања и функционисања Европске уније (политички и правни систем ЕУ);
– јавне политике Европске уније;
– историјски и актуелни процеси транзиција у Централној, Источној и Југоисточној Европи;
– наративи европских интеграција;
– актуелни проблеми у вези са основним правима, владавином права и демократијом у Европској унији;
– европске интеграције и глобализација;
– дигитална трансформација у Европској унији;
– утицај нових и традиционалних медија на формирање политичког чланства;
– питања регионалног развоја и културних идентитета.

У нади да ћемо заједничким напорима превазиђи празнине у академском издаваштву у области европских студија у Србији и суседству, и да ћемо дати значајан допринос развоју дисциплине у ширим оквирима, позивамо Вас да се придружите нашем истраживачком и издавачком подухвату, у тиму аутора и рецензената СРЕС-а.

Главни уредник
Милан Игрутиновић