Vol. I (2022), no. 1

РЕЧ УРЕДНИКА Српска ревија за европске студије (СРЕС) је интердисциплинарни, рецензирани часопис Института за европске студије (ИЕС) у Београду. Основни циљ СРЕС-a је објављивање научних радова из области европских студија, одражавајући дугорочну истраживачку оријентацију ИЕС-а. Такође, СРЕС има за циљ

Више / More

Европска унија и технолошка промена

Петар Милутиновић Рад овјављен 17. августа 2022. ЕВРОПСКА УНИЈА И ТЕХНОЛОШКА ПРОМЕНА Уредници: Антонина Бакардијева Енгелбрект (Antonina Bakardjieva Engelbrekt), Карин Леијон (Karin Leijon), Ана Михалски (Anna Michalski) и Ларкс Окселхајм (Larx Oxelheim) Palgrave Macmillan, 1st edition, 2021 Springer Nature Switzerland

Више / More

Концепт сексуалног насиља (силовања) према Истанбулској конвенцији

Наташа Мрвић Петровић Рад овјављен 17. августа 2022. АПСТРАКТ: Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (CETS210; Истанбулска конвенција) из 2011. године предвиђа обавезу државе потписнице да као радњу кривичног дела сексуалног

Више / More

Односи Турске и Европске уније: главне динамике и изазови

Золтан Егереши Рад овјављен 17. августа 2022. АПСТРАКТ: Ова студија има за циљ да размотри односе између Турске Републике и Европске уније (ЕУ), подвлачећи динамику турских напора ка приступању. Она аргументује да, иако су ране 2000-е године водиле видљивој правној

Више / More

Јавна делиберација или делиберативно промовисање? Комуникација Европског парламента са грађанима на Фејсбуку

Свења Шолц Рад објављен 17. августа 2022. АПСТРАКТ: У току последње деценије, значајно интересовање истраживача привукло је питање да ли друштвене мреже могу повезати обичне грађане и институције Европске уније и помоћи им у стварању дигиталне делиберативне европске јавне сфере.

Више / More

Критеријум за остваривање профита у процени кршења ауторских права: нешто старо, нешто ново, нешто позајмљено, нешто плаво

Бранка Марушић Рад објављен 17. августа 2022. АПСТРАКТ: Начин на који приступамо садржају, конзумирамо га и уживамо у њему, променио се у току последњих деценија. Традиционални начин приступању садржаја раније је био унапред одређен. Да би приступила садржају, особа је

Више / More