Прилог критичкој анализи руске војне стратегије у рату у Украјини

Небојша Вуковић ORCID logo

Рад објављен 9. децембра 2022.

АПСТРАКТ: Рад је посвећен анализи војне стратегије руских оружаних снага током првих седам месеци трајања рата у Украјини, односно до проглашавања делимичне мобилизације и одржавања референдума у четири области Украјине о припајању Руској Федерацији . Аутор рада критички сагледава концепт тзв . специјалне војне операције и износи (хипо)тезу да је њено спровођење базирано на погрешним претпоставкама политичке и војне природе . Основна хипотеза рада је да (не)очекивано слаба постигнућа на оперативно-стратегијском нивоу Оружаних снага Руске Федерације током првих седам месеци на украјинском ратишту произилазе из неправилно формулисане стратегије, која је производ калкулантског, „компромисерског” и „споразумашког” приступа руског политичког руководства самом рату . Такав приступ (магловит циљ операције, сходно томе употреба ограничених капацитета и мирнодопски поредак у руској позадини) суштински је спутавао Oружане снаге Руске Федерације да у досадашњем периоду преломе исход рата у своју корист. Аутор се у раду служи посебним научним методама – аналитичко-синтетичком, методом генерализације и спецификације, као и општом методом друштвених наука – методом компарације.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: војна стратегија, Русија, Украјина, рат, специјална војна операција