Есеји о политичкој историји држава Централне и Југоисточне Европе, крај XX – почетак XXI века

Андрија Јовановић ORCID logo

Рад објављен 9. децембар 2022.

Уредник: Константин Никифоров (Константин Владимирович Никифоров), Санкт – Петербург: Нестор-История, 2020