Есеји о политичкој историји држава Централне и Југоисточне Европе, крај XX – почетак XXI века

Андрија Јовановић Рад објављен 9. децембар 2022. Уредник: Константин Никифоров (Константин Владимирович Никифоров), Санкт – Петербург: Нестор-История, 2020

Више / More

Европска унија и технолошка промена

Петар Милутиновић Рад овјављен 17. августа 2022. ЕВРОПСКА УНИЈА И ТЕХНОЛОШКА ПРОМЕНА Уредници: Антонина Бакардијева Енгелбрект (Antonina Bakardjieva Engelbrekt), Карин Леијон (Karin Leijon), Ана Михалски (Anna Michalski) и Ларкс Окселхајм (Larx Oxelheim) Palgrave Macmillan, 1st edition, 2021 Springer Nature Switzerland

Више / More