Европска унија и технолошка промена

Петар Милутиновић ORCID logo

Рад овјављен 17. августа 2022.

ЕВРОПСКА УНИЈА И ТЕХНОЛОШКА ПРОМЕНА

Уредници: Антонина Бакардијева Енгелбрект (Antonina Bakardjieva Engelbrekt), Карин Леијон (Karin Leijon), Ана Михалски (Anna Michalski) и Ларкс Окселхајм (Larx Oxelheim)

Palgrave Macmillan, 1st edition, 2021 Springer Nature Switzerland AG Cham, Switzerland