Успон крајње деснице у Португалији – крај „португалског изузетка“

Рајко Петровић ORCID logo

Рад објављен 21. aприла 2023.

https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.1.2

АПСТРАКТ: Предмет истраживања овог рада јесте анализа изненадног успона португалске крајње деснице која је означила прекид „португалског изузетка“, односно вишегодишњег неписаног правила да је Португалија једина земља чланица Европске уније у којој крајња десница ни на којим изборима, било председничким, било парламентарним, било европским, није остваривала значајније резултате. Циљ истраживања јесте да објасни узроке успона Шеге, крајње десне, конзервативне и ултранационалистичке португалске партије која је, на опште изненађење свих, на парламентарним изборима 2022. године освојила 12 посланичких мандата и постала трећа по снази парламентарна снага у Португалији. У складу са тим, најпре ћемо анализирати општи политички и друштвени контекст у Португалији, затим резултате претходних неколико изборних циклуса, а потом и програм Шеге. Користећи се историјском методом, методом студије случаја и методом компаративне анализе дошли смо до закључака који говоре у прилог томе да су економска криза, пораст ксенофобије, незадовољство португалским политичким естаблишментом и владавина феминизма и левице на универ- зитетима и медијима имали кључни утицај на историјски успех португалске крајње деснице. Научни допринос рада огледа се у како у анализи политичких прилика у Португалији, неправедно запостављеној земљи у српским политиколошким анализама, тако и у анализи даљег ширења таласа крајње деснице широм Европе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Португалија, Шега, крајња десница, парламентарни избори, ксенофобија.