Vol. II (2023), no. 1

Импресум / Impressum Чланци / Articles Јелена Тодоровић Лазић: Европеизација јавних политика у ЕУ на примеру политике заштите животне срединеJelena Todorović Lazić: Europeanization of public policies in the EU: The example of environmental protection policyстр. / pp. 3–33 PDF Рајко

Више / More

Повратак концепта Јадранско-јонског еврорегиона у спољној политици Италије

Александар А. Пивоваренко Рад објављен 5. маја 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.1.3 АПСТРАКТ: Рад је посвећен анализи неколико компоненти спољне политике Италиjе у Југоисточној Европи. Поjава концепта Источнојадранског еврорегиона у италијанској аналитичкој литератури током претходне деценије, као и низ емпиријских података даjу разлог

Више / More

Успон крајње деснице у Португалији – крај „португалског изузетка“

Рајко Петровић Рад објављен 21. aприла 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.1.2 АПСТРАКТ: Предмет истраживања овог рада јесте анализа изненадног успона португалске крајње деснице која је означила прекид „португалског изузетка“, односно вишегодишњег неписаног правила да је Португалија једина земља чланица Европске уније у којој

Више / More

Европеизација јавних политика у ЕУ на примеру политике заштите животне средине

Јелена Тодоровић Лазић Рад објављен 5. маја 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.1.1 АПСТРАКТ: Циљ овог чланка је да покуша да објасни како и колико европска политика заштите животне средине утиче на националне политике заштите животне средине држава чланица ЕУ. Једно од могућих објашњења

Више / More