„Дерискинг“ Запада и Кине: Потенцијални проблеми за Европску унију

Горан Николић ORCID logo

Рад објављен 29. септембра 2023.

https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.2

АПСТРАКТ: Рад даје преглед најактуелнијих трендова у односу Запада и Кине у равни политичке економије. Под Западом овде, пре свега, подразумевамо САД и Европску унију, као два актера значајне економске моћи, који својим одлукама утичу на свет далеко изван својих граница. Рад полази од премисе уочене економске међузависности Запада и Кине у периоду нарастајуће политичке тензије у односима, изражених разлика у јавно прокламованим интересима и већ постојећег режима санкција. Све чешћи осврти на стратешко „раздвајање”, на еру „новог Хладног рата”, указују на то да постоји тежња да се смањи економска међузависност како би се умањили економски ризици („дерискинг“) уколико би потенцијални сукоб ескалирао до нивоа ширих санкција или рата. Рад даје преглед неких могућих последица такве динамике, са посебним освртом на Европску унију и еврозону.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Запад, Сједињене Америчке Државе, Европска унија, Кина, смањење ризика, међузависност.