Компетитивни ауторитаризaм од Хладног рата до савременог доба

Ирина Милутиновић Рад објављен 15. октобра 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.3 АПСТРАКТ: Предмет ове студије су генеза и развој компетитивног ауторитарног политичког система као специфичног феномена, који је у савремено доба постао најпроминентнији облик политичког режима у глобалним оквирима. Како би се разумела

Више / More

„Дерискинг“ Запада и Кине: Потенцијални проблеми за Европску унију

Горан Николић Рад објављен 29. септембра 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.2 АПСТРАКТ: Рад даје преглед најактуелнијих трендова у односу Запада и Кине у равни политичке економије. Под Западом овде, пре свега, подразумевамо САД и Европску унију, као два актера значајне економске моћи, који

Више / More

Oдноси Србије и Европске уније: Између придруживања и незавршене интеграције

Душко Лопандић Рад објављен 8. септембра 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.1 АПСТРАКТ: Рад је посвећен приказу и анализи односа Србије и Европске уније током последњих деценија. Циљ рада је да оцени у којој мери је реализован процес придруживања ЕУ и какве су перспективе

Више / More

Vol. II (2023), no. 2

Импресум / Impressum Чланци / Articles Душко Лопандић: Oдноси Србије и Европске уније: Између придруживања и незавршене интеграцијеDuško Lopandić: Relations of Serbia and the European Union: Between accession and unfinished integrationстр. / pp. 3–28 PDF Горан Николић: „Дерискинг“ Запада и

Више / More