Компетитивни ауторитаризaм од Хладног рата до савременог доба

Ирина Милутиновић ORCID logo

Рад објављен 15. октобра 2023.

https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.3

АПСТРАКТ: Предмет ове студије су генеза и развој компетитивног ауторитарног политичког система као специфичног феномена, који је у савремено доба постао најпроминентнији облик политичког режима у глобалним оквирима. Како би се разумела динамика овог типа политичког режима у савременој Европи (и шире) у периоду од завршетка Хладног рата до данас, систематизован је преглед релевантних теоријских концепата и емпиријских сазнања. Коришћене су дескриптивне и аналитичке истраживачке методе (превасходно анализа теоријске грађе) како би се остварио главни циљ истраживања, а то је да се домаће студије демократске транзиције употпуне једним језгровитим прегледом литературе о овом типу политичког режима, који је, упркос научним и идејним пројекцијама, продужио и учврстио своје трајање у савремено доба. У закључку је феномен компетитивног ауторитаризма препознат као (за сада) стабилна „сива зона хибридног режима”, у којој стагнира приличан број земаља, док светски поредак све више толерише ауторитаризам.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: компетитивни ауторитаризам, хибридни режим, демократска транзиција, аутократизација.