Освајање мира: од просветитељства до Европске уније

Слађана Ћурчић ORCID logo

Рад објављен 21. априла 2023.

https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.1.5

Аутор: Стела Гервас (Stella Ghervas)

Conquering peace: from the Enlightenment to the European Union

Harvard: Harvard University Press, 2021 ISBN 978-067497526