Мост: Природни гас у поновно подељеној Европи

Андрија Јовановић ORCID logo

Рад објављен 8. септембра 2023.

https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.4

Аутор: Тејн Густавсон (Thane Gustafson)

The Bridge: Natural Gas in a Redivided Europe

Harvard: Harvard University Press, 2020 ISBN 9780674987951