Vol. I (2022), no. 2-3

Цео број / Full Issue

Импресум / Impressum

Чланци / Articles

Небојша Вуковић: Прилог критичкој анализи руске војне стратегије у рату у Украјини
Nebojša Vuković: A Contribution to the Critical Analysis of the Russian Military Strategy in the War in Ukraine
стр. / pp. 3–50 PDF

Дејан Драгутиновић: Mаршалов план за Украјину: критички осврт
Dejan Dragutinović: The Marshall Plan for Ukraine: A Critical Review
стр. / pp. 51–66 PDF

Вељко Благојевић, Зоран Каравидић: Стратешко позиционирање Европске уније према рату у Украјини: између континуитета и промена
Veljko Blagojević, Zoran Karavidić: Strategic Positioning of the European Union Regarding the War in Ukraine: Between Continuity and Change
стр. / pp. 67–94 PDF

Виктор Радун: Изазови стварања политичког и правног оквира за развој технологија индустрије 4.0 у Европској унији
Viktor Radun: Challenges of the European Union in Creating a Political and Legal Framework for the Development of Industry 4.0 Technologies
стр. / pp. 95–132 PDF

Миша Ђурковић: Орбан, Качињски и потрага за адекватним партнерима на Западу
Miša Đurković: Orbán, Kaczyński and the Search for Adequate Partners in the West
стр. / pp. 133–155 PDF

Слободан Самарџић, Бојан Ковачевић, Небојша Владисављевић, Миша Ђурковић и Петар Милутиновић: Разговор о књизи „Политички систем Европске уније” Слободана Самарџића
Slobodan Samardžić, Bojan Kovačević, Nebojša Vladisavljević, Miša Đurković i Petar Milutinović: Discussion about the Book „The Political System of the European Union“ by Slobodan Samardžić
стр. / pp. 156–209 PDF

Прикази / Book Reviews

Андрија Јовановић: Есеји о политичкој историји држава Централне и Југоисточне Европе, крај XX – почетак XXI века
Andrija Jovanović: Essays on the Political History of Central and Southeast European States. The End of the 20th and the Beginning of the 21st Century
стр. / pp. 210–226 PDF

Михаел Антоловић: Тамни коридори Моћи. Путеви савремене политичке теорије / Мрачни коридори моћи
Mihael Antolović: Dim Corridors of Power: Paths of Contemporary Political Theory / Dark Corridors of Power
стр. / pp. 227–234 PDF