Vol. II (2023), no. 2

Цео број / Full Issue

Импресум / Impressum

Чланци / Articles

Душко Лопандић: Oдноси Србије и Европске уније: Између придруживања и незавршене интеграције
Duško Lopandić: Relations of Serbia and the European Union: Between accession and unfinished integration
стр. / pp. 3–28 PDF

Горан Николић: „Дерискинг“ Запада и Кине: Потенцијални проблеми за Европску унију
Goran Nikolić: De-risking of the West and China: Potential problems for the European Union
стр. / pp. 29–55 PDF

Ирина Милутиновић: Компетитивни ауторитаризaм од Хладног рата до савременог доба
Irina Milutinović: Competitive authoritarianism from the Cold War to the modern era
стр. / pp. 56–100 PDF

Прикази / Book Reviews

Андрија Јовановић: Мост: Природни гас у поновно подељеној Европи
Andrija Jovanović: The Bridge: Natural Gas in a Redivided Europe
стр. / pp. 101–115 PDF