Повратак концепта Јадранско-јонског еврорегиона у спољној политици Италије

Александар А. Пивоваренко Рад објављен 5. маја 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.1.3 АПСТРАКТ: Рад је посвећен анализи неколико компоненти спољне политике Италиjе у Југоисточној Европи. Поjава концепта Источнојадранског еврорегиона у италијанској аналитичкој литератури током претходне деценије, као и низ емпиријских података даjу разлог

Више / More

Успон крајње деснице у Португалији – крај „португалског изузетка“

Рајко Петровић Рад објављен 21. aприла 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.1.2 АПСТРАКТ: Предмет истраживања овог рада јесте анализа изненадног успона португалске крајње деснице која је означила прекид „португалског изузетка“, односно вишегодишњег неписаног правила да је Португалија једина земља чланица Европске уније у којој

Више / More

Европеизација јавних политика у ЕУ на примеру политике заштите животне средине

Јелена Тодоровић Лазић Рад објављен 5. маја 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.1.1 АПСТРАКТ: Циљ овог чланка је да покуша да објасни како и колико европска политика заштите животне средине утиче на националне политике заштите животне средине држава чланица ЕУ. Једно од могућих објашњења

Више / More

Vol. I (2022), no. 2-3

Импресум / Impressum Чланци / Articles Небојша Вуковић: Прилог критичкој анализи руске војне стратегије у рату у УкрајиниNebojša Vuković: A Contribution to the Critical Analysis of the Russian Military Strategy in the War in Ukraineстр. / pp. 3–50 PDF Дејан

Више / More

Изазови стварања политичког и правног оквира за развој технологија индустрије 4.0 у Европској унији

Виктор Радун Рад објављен 9. децембра 2022. АПСТРАКТ: Европска унија, са својим управним и извршним органима и институцијама, има изузетно важну улогу у стварању подстицајног правно-политичког окружења за развој Четврте индустријске револуције (4ИР или Индустрија 4.0) у земљама чланицама. У

Више / More

Mаршалов план за Украјину: критички осврт

Дејан Драгутиновић Рад објављен 9. децембра 2022. АПСТРАКТ: Украјина се налази у привредној и друштвеној кризи, коју је ескалација сукоба са Русијом додатно продубила. Рад анализира предлог помоћи који представља својеврсан Маршалов план за Украјину посматран кроз призму изворног Маршаловог

Више / More

Есеји о политичкој историји држава Централне и Југоисточне Европе, крај XX – почетак XXI века

Андрија Јовановић Рад објављен 9. децембар 2022. Уредник: Константин Никифоров (Константин Владимирович Никифоров), Санкт – Петербург: Нестор-История, 2020

Више / More