Изазови стварања политичког и правног оквира за развој технологија индустрије 4.0 у Европској унији

Виктор Радун Рад објављен 9. децембра 2022. АПСТРАКТ: Европска унија, са својим управним и извршним органима и институцијама, има изузетно важну улогу у стварању подстицајног правно-политичког окружења за развој Четврте индустријске револуције (4ИР или Индустрија 4.0) у земљама чланицама. У

Више / More

Mаршалов план за Украјину: критички осврт

Дејан Драгутиновић Рад објављен 9. децембра 2022. АПСТРАКТ: Украјина се налази у привредној и друштвеној кризи, коју је ескалација сукоба са Русијом додатно продубила. Рад анализира предлог помоћи који представља својеврсан Маршалов план за Украјину посматран кроз призму изворног Маршаловог

Више / More

Разговор о књизи „Политички систем Европске уније” Слободана Самарџића

Слободан Самарџић Бојан Ковачевић Небојша Владисављевић Миша Ђурковић Петар Милутиновић Рад објављен 16. децембра 2022. У понедељак, 28 . новембра 2022. Институт за европске студије је организовао разговор о књизи проф . др Слободана Самарџића Политички систем Европске уније. Теорија

Више / More

Орбан, Качињски и потрага за адекватним партнерима на Западу

Миша Ђурковић Рад објављен 16. децембра 2022. АПСТРАКТ: Аутор се у раду бави питањем нове радикалне деснице у Европи и њеним престројавањем од прoруских ка про-НАТО позицијама . Најпре су представљени профили Виктора Орбана и Јарослава Качињског, као и идеологија

Више / More

Стратешко позиционирање Европске уније према рату у Украјини: између континуитета и промена

Вељко Благојевић Зоран Каравидић Рад објављен 16. децембра 2022. АПСТРАКТ: Позиционирање Европске уније према кризи у Украјини јесте честа тема којом се баве теоретичари политичких наука, међународних односа, посебно стратешких студија и безбедности, као и економисти, социолози, историчари и, наравно,

Више / More

Прилог критичкој анализи руске војне стратегије у рату у Украјини

Небојша Вуковић Рад објављен 9. децембра 2022. АПСТРАКТ: Рад је посвећен анализи војне стратегије руских оружаних снага током првих седам месеци трајања рата у Украјини, односно до проглашавања делимичне мобилизације и одржавања референдума у четири области Украјине о припајању Руској

Више / More

Концепт сексуалног насиља (силовања) према Истанбулској конвенцији

Наташа Мрвић Петровић Рад овјављен 17. августа 2022. АПСТРАКТ: Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (CETS210; Истанбулска конвенција) из 2011. године предвиђа обавезу државе потписнице да као радњу кривичног дела сексуалног

Више / More