Прилог критичкој анализи руске војне стратегије у рату у Украјини

Небојша Вуковић Рад објављен 9. децембра 2022. АПСТРАКТ: Рад је посвећен анализи војне стратегије руских оружаних снага током првих седам месеци трајања рата у Украјини, односно до проглашавања делимичне мобилизације и одржавања референдума у четири области Украјине о припајању Руској

Више / More

Концепт сексуалног насиља (силовања) према Истанбулској конвенцији

Наташа Мрвић Петровић Рад овјављен 17. августа 2022. АПСТРАКТ: Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (CETS210; Истанбулска конвенција) из 2011. године предвиђа обавезу државе потписнице да као радњу кривичног дела сексуалног

Више / More

Односи Турске и Европске уније: главне динамике и изазови

Золтан Егереши Рад овјављен 17. августа 2022. АПСТРАКТ: Ова студија има за циљ да размотри односе између Турске Републике и Европске уније (ЕУ), подвлачећи динамику турских напора ка приступању. Она аргументује да, иако су ране 2000-е године водиле видљивој правној

Више / More

Јавна делиберација или делиберативно промовисање? Комуникација Европског парламента са грађанима на Фејсбуку

Свења Шолц Рад објављен 17. августа 2022. АПСТРАКТ: У току последње деценије, значајно интересовање истраживача привукло је питање да ли друштвене мреже могу повезати обичне грађане и институције Европске уније и помоћи им у стварању дигиталне делиберативне европске јавне сфере.

Више / More

Критеријум за остваривање профита у процени кршења ауторских права: нешто старо, нешто ново, нешто позајмљено, нешто плаво

Бранка Марушић Рад објављен 17. августа 2022. АПСТРАКТ: Начин на који приступамо садржају, конзумирамо га и уживамо у њему, променио се у току последњих деценија. Традиционални начин приступању садржаја раније је био унапред одређен. Да би приступила садржају, особа је

Више / More