Vol. I (2022), no. 1

Цео број / Full Issue

Импресум / Impressum

Чланци / Articles

Бранка Марушић: Критеријум за остваривање профита у процени кршења ауторских права: нешто старо, нешто ново, нешто позајмљено, нешто плаво
Branka Marušić: The Profit-making Criterion in the Assessment of Copyright Infringement: Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue
стр. / pp. 7-25 PDF

Свења Шолц: Јавна делиберација или делиберативно промовисање? Комуникација Европског парламента са грађанима на Фејсбуку
Svenja Scholz: Public Deliberation or Deliberate Promotion? The European Parliament’s Communication with Citizens on Facebook
стр. / pp. 26-63 PDF

Золтан Егереши: Односи Турске и Европске уније: главне динамике и изазови
Zoltan Egeresi: Turkey-EU Relations: Main Dynamics and Challenges
стр. / pp. 64-95 PDF

Наташа Мрвић Петровић: Концепт сексуалног насиља (силовања) према Истанбулској конвенцији
Nataša Mrvić Petrović: The Concept of Sexual Violence (Rape) According to the Istanbul Convention
стр. / pp. 96–118 PDF

Владимир Ристановић: Одрживи развој – где је Србија у испуњавању циљева из Агенде 2030?
Vladimir Ristanović: Sustainable Development – Where is Serbia in Fulfilling Agenda 2030 Goals?
стр. / pp. 119–152 PDF

Прикази / Book Reviews

Петар Милутиновић: Европска унија и технолошка промена
Petar Milutinović: The European Union and the Technology Shift
стр. / pp. 153–169 PDF